Systemy alarmowe

Zadaniem systemu alarmowego jest wykrywanie i sygnalizowanie nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.

Składowe sysemu alarmowego:

  • Centrale alarmowe
  • Czujki
  • Manipulatory
  • Sygnalizatory
  • Komputer z oprogramowaniem
  • Monitoring i powiadomienie

Alarm jest najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). Skuteczność systemu alarmowego jest uzależniona od właściwego doboru odpowiedniego sprzętu. Montaż systemów alarmowych wymagają wykfalifikowanych instalatorów umiejących przewidzieć potencjalne problemy i dobrać niezawodny sprzęt.

Firma Teleinter pomoże i doradzi w wyborze i instalacji odpowiedniego systemu dla Twoich potrzeb.

Nasi
partnerzy