Rejestratory czasu rzeczywistego

Obowiązek ewidencji czasu pracy wynika z 149. § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) – Kodeks pracy :

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie

Ułatwieniem w spełnieniu powyższego obowiązku może pomóc rejestrator czasu rzeczywistego – urządzenie przeznaczone do ewidencji czasu pracy pracowników.

Urządzenia mogą pracować samodzielnie lub być częścią systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Wybór rodzaju rejestrowanego zdarzenia (wejście, wyjście, normalne, służbowe, przerwa itp.).

Firma Teleinter kompleksowo wdroży w Państwa firmie rejestrator czasu rzeczywistego oraz zajmie się jego serwisem.

Nasi
partnerzy